ZDWO odlewnia staliwa i żeliwa

O Firmie

Odlewnia żeliwa Zakład powstał w roku 1995 jako kontynuacja Zakładu Doświadczalno Wdrożeniowego Politechniki Śląskiej przy katedrze odlewnictwa. Siedzibą zakładu do 2013 roku był instytut odlewnictwa w Gliwicach przy ul. Towarowej 7. Dysponował on piecami indukcyjnymi, łukowymi próżniowym, w pełni zautomatyzowaną stacją przerobu masy połączoną z nowatorską instalacją transportu pneumatycznego. Ścisła współpraca Zakładu z Katedrą Politechniki Śląskiej wytworzyła takie powiązania organizacyjne dając możliwość pracownikom naukowo dydaktycznym odbywania praktyki przemysłowej, a więc nabycia niezbędnych umiejętności organizacyjnych i technologicznych, dających podstawy do przyszłej działalności naukowej. Działalność usługowa Zakładu stworzyła więź z przemysłem.

Opracowuje się tu technologie i wytwarza odlewy, głównie z żeliwa stopowego dla różnych gałęzi przemysłu – energetyki, górnictwa, hutnictwa, budownictwa, chemii, zakładów budowy maszyn, rolnictwa itp. Współpracę realizuje się w zakresie podstawowych kierunków badawczych. Nowo opracowane rozwiązania podlegają sprawdzeniu w instytucie, a wytworzone odlewy poddawane są badaniom eksploatacyjnym w warunkach przemysłowych. 

Współprace w zakresie wywarzania odlewów odpornych na ścieranie rozwinięto z Hutą Małapanew, Hutą Zygmunt, Hutą Zabrze, Odlewnia Żeliwa „Kamienna”, Hutą Bankową, Hutą Łabędy, KUM Bumar.

W roku 2012 Zakład zostaje przeniesiony ze względu na modernizację i rozbudowę na teren Bumaru Łabędy w Gliwicach przy ul. Mechaników 9. Nowa lokalizacja stworzyła nowe możliwości wyposażenia Zakładu. Na dzień dzisiejszy zakład dysponuje dwoma piecami łukowymi o pojemności 0,6t i 2t. Nowoczesna linia formierska mas furanowych z pełnym recyklingiem. Trzy piece do obróbki cieplnej, stacja oczyszczania w pełni zautomatyzowana firmy SciTeex. 

Własne laboratorium metalograficzne oraz ścisła współpraca z zakładami obróbkowymi stworzyły o wiele szersze możliwości produkcyjne Zakładu wytworzenia wyrobu kompleksowo - od fazy projektu do wyrobu finalnego. Możliwości produkcyjne Zakładu w ostatnich 3 latach wzrosły dwukrotne do poziomu 500-550 t / rocznie. Powiązania ścisłe z Politechniką Śląską i Instytutem Odlewnictwa daje nieograniczony dostęp Zakładowi do najnowszych rozwiązań w dziedzinie odlewnictwa zarówno w kraju jak i na świecie. Zakład również do dnia dzisiejszego współpracuje z Politechniką, zarówno w procesie dydaktycznym jak naukowo badawczym.

Modernizacja zakładu w ostatnich trzech latach spowodowała, że na dzień dzisiejszy spełnia on wszystkie normy oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska, ekologii, gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i recyklingiem, obniżeniem zużycia energii i racjonalną gospodarką, jak również w zakresie BHP i ochrony zdrowia pracowników.

 

odlewnie żeliwa i staliwa ♦ odlewy żeliwne ♦ odlewy staliwne ♦ żeliwo chromowe