ZDWO odlewnia staliwa i żeliwa

Galerie

 
Biuro
 
Linia formierska mas furanowych
 
Oczyszczalnia
 
Modelarnia
 
Laboratorium metalograficzne
 
Odlewnia
 

odlewnie żeliwa i staliwa ♦ odlewy żeliwne ♦ odlewy staliwne ♦ żeliwo chromowe